Vi bygger till och vi bygger om de stora ladorna. Under 2023 har vi stora planer när det gäller taket på vita ladan och insidan också:-)