Michel Thomas bilder bygger på kombinationen av ett symboliskt innehåll
och en slipad estetik form.” P. Wiklund. Tidningen Fotografi

Michel är konstnär och yrkesfotograf. Med över 30 års erfarenhet har Michel en gedigen bakgrund inom fotografi.

”Michel Thomas fångar de tvetydiga ögonblicken i det dagliga livet. Han har en äkta inintresse för, och en nyfikenhet på hur vanliga människor klarar av att hantera och hantera situationer i vardagen. Han hittar komplexa visuella berättelser i vardagliga händelser som skapar dubbla betydelser mellan det visuella och metaforiska. Med en rak fotografisk dokumentärtradition som utgångspunkt utforskar han strukturer och social illamående i det dagliga urbana livet.” Kajsa Lindskog, Curator för svensk paviljongen. Guangzhou international  Photo festival LIPF 08

Med kamera som redskap, iscensätter Michel Thomas berättelser som kommentar till vår samtid. Ibland vänder han objektivet mot sig själv, då blir bilden till en allegori för den lilla människan konfliktfyllt tillvaron. I andra konstprojekt undersöker han vår virtuella närvaro. Hur är våra sociala bilder förankrande i verklighet? Är våra porträtt endast spegelbilder eller skapar vi ett nytt land som inte finns?

Deltagande i Open-Art festival. Örebro

”Michel Thomas laddar sina bilder med symbolik,ofta flerskiktad. Hans fotografier blir till en sorts samtida ikoner, rika på färgaccenter och de är skickligt avvägda som kompositioner.” S. Nilson.
>>Se mer av Michel arbete här

Michel Thomas


Valda ord

M. Thomas har hittat en egen stil. Hans bilder bygger på kombinationen av ett symboliskt innehåll och en slipad estetik form. Bilderna bygger på kreativitet både vid uppdrag och fritt skapande. Peter Wiklund. Tidningen Fotografi

Vi är mycket nöjda med det sätt på vilket Michel personligt och med inlevelse tolkade texten i sina fotografier. Gun årestad. Allers förlag

Dina bilder blev spännande i boken, de passar väldigt bra som illustration. Gabriella Von Essen. Ungdomsstyrelse

Michel Thomas laddar sina bilder med symbolik,ofta flerskiktad ”…”. Hans fotografier blir till en sorts samtida ikoner, fragmentariska, rika på ögonspännande texturer, färgaccenter och de är skickigt avvägda som kompositioner. Ibland använder han sig av blandteknik för att nå det exakta uttrycket. Det finns mycket av betydelse inlagda i hans bilder som arbetar med historisk medvetenhet, existentiella spörsmål, framtider.”…”
S. Nilson. Nerikes Hallehanda

På sitt alldeles eget sätt tolkar Michel Thomas det sociala nätverket i “My FaceBook 2010” eller hur man kan multiplicera sin identitet på webben. Under ett år fotograferar han sig själv varje dag och använder sedan dessa bilder som pro-filbild på Facebook. Projektet utvecklades till en undersökning av porträttkonst samtidigt som han skildrar aktuella ämnen parallellt med sitt liv. Efter 365 porträtt är dock Michel Thomas identitet fortfarande ett mysterium. Cécile Riviére. Le Monde. Contrejour. 03 / 2011

I think Michel is a great person. He comes up with great activites that gets people all over the world involved. When he starts the job he spends many hours helping others and creating a fantastic end result. His projects have been a lot of fun and I look forward to any new ideas he may have to get the world together. Kathy Neufeld


Projekt

Le Monde. 03/2011

MY FACE BOOK

The spectacle is not a collection of images; rather, it is a social relationship between people that is mediated by images. (La Société du spectacle) Guy Debord.

Projektet undersöker våra fotografiska normer och möjligheter att skapa fiktiva alter-egon. I gränslandet mellan verkligheten och virtuella världar försöker vi orientera oss genom ett ständigt flöde av information och vi tvingas lära oss helt nya sociala koder.

Varje dag under ett år fotograferade jag mig själv och la ut bilden som profilbild på Facebook. Vem kan jag vara/bli? Hur presenterar jag mig själv? Det resulterade i 365 bilder, 365 möjligheter.

Men bilderna är inga självporträtt i dess ursprungliga betydelse, utan varje bild förkroppsligar en reflexion, en idé, en tanke. De gestaltar mina personliga känslor och iakttagelser, men kommenterar sam-tidigt aktuella händelser och nyheter, kända tavlor, filmkaraktärer och fotografiska ikoner.

Projektet växte fram dag för dag, vecka för vecka och successivt tog det sig an olika teman: Clownen, ekologi, businessman, manipulerade bilder, fotografiska manér, -ismer inom måleri etc. Fredagar och lördagar var mer privata, medan söndagarna hade en religiös underton.

Bilderna togs i studio mot vit bakgrund och egen rekvisita, med undantag för några veckor i augusti och november då jag var i Frankrike.

Processen utvecklades i dialog med mina vänner på Facebook till en dagboks-liknande levnadsteckning, ett virtuellt experiment, där globala nyheter och mina personliga sinnesstämningar reflekterades.


2001. Familjealbumet genom ett sekel.
Skapar vi vår egen verklighet i de bilder vi väljer att visa fram och hur gör vi i så fall det? I projektuppgiften, ett undersökande arbete, valde vi att undersöka fenoment ”Familjealbum”. Vi bestämde oss för att undersöka ”familjealbumet” under ett längre tidsperspektiv för att kunna se likheter och olikheter i albumens bildspråk genom en period av cirka ett sekel.

Det vi vill undersöka är vilka konventioner som styr albumens utseende. Vilka kategorier av bilder hittar vi i de olika albumen? Vem befinner sig bakom kamera och vem befinner sig framför. När tas bilderna som så småningom hamnar i albumen? Vem är bilderna tänkta att visas för? Problemställning Manipulerar vi vår egen verklighet genom fotoalbumet?


1998-2000. Worldx2.  The World tour project.
Specialarbete. Interaktiva Medier, Dramatiska Institutet, Stockholm.

Projektet Worldx2 påbörjades som var en virtuell resa runt jorden. Denna resa låg till grund för en verklig jordenruntresa, projektets andra del, som ägde rum under 2000. Tekniken och vetenskap skapar nya kommunikation redskap, nya yrke och nya visioner. Vi deltar alla i en nät av information, en stad utan gräns sprider sig i det virtuella svären. Även fysiskt flyger vi allt mer till världen alla hörn. Parallellt med denna globala samhälle växer klasskillnader, sociala orättvisor och fattigdom.

Digitala meddelande i alla former skapar nya trådar, en ny populär kultur håller på ta form. Interaction, internet, intranet, newsgroup alla vi interagera, vad skapar vi? Hur påverkas vi? Projektet genomförs i samarbete med Interaktiva Institutet och med stöd av stiftelsen Framtiden Kultur. Publicerat 2000 Glänta. Om konst och forskning.


Förtroende uppdrag

Styrelseordförande för “Malmö fotobiennal”.


Utställningar

2014-05/2014-09  ”Counter Strike”Galleri David hall. 
2013-03/2013-04 ”Revolution”Galleri Ocampo. 
2011-03/2011-04  ”My Facebook 2010”Att galleri. Malmö. 
2009-06/2009-09  ”Change” Örebro. OpenArt. 
2012-12/2013-01    ”Multipel”. Dunkers kulturhus. Helsinborg.
2011-03/2011-05 ”My Facebook 2010”. Att galleri. Malmö.
2010-03/2011-05 ”Love is in the details”. Gallopperiet. København, Danmark.
2009-05/2009-06 ”Love is in the details”. Gallopperiet. København, Danmark.
2009-04/2009-05 ”Perilous bridges”. Gallerie 20:12. Copenhagen. Danmark.
2009-01/2011-02 ”Normal”. Lianzhou International Photo festival. China.
2008.12/2008-12 “To be 2″ Performance. Victoria teater. Malmö.
2008.09/2008-09 “Tellus 2000”. European Social forum. Malmö.
2008.10 “10 years after”. Bildspel. Inkonst. Malmö.
2008.06 “Canned thought”. Plankett. Malmö.
2007.06 “Vox Populi”. Sofielund folketshus. Malmö.
2005-08 ”One for all”. Online project.
2005.06 “Se andra, Se dig själv”. Malmö Stad Stadsbiblioteket.
2004.04 “Performa biliguistica”. Video. Malmö.
2004.08 “Be World”. Young & Rubicam showroom. Danmark.
2004.07 ”Bush for a day”. Orakel installation. Panora. Malmö.
2003.07 “200 portraits”. Marco Polo Foundation, Querceto, Italien.
2002.04 “Worldx2”. Kulturhuset, Stockholm.
2001.03 “The World Tour project”. Ronneby konsthall.
1999.05 “From Pop to Politics”. Stroud, England.
1998.04 “The virtual tour”. Proposition Gallery, Belfast, Irland.
1997.06 “Retrovision”. Konstfrämjande, Örebro.
1995.04 “Pere Lachaise ”. Den andalusiska hunden, Stockholm.