Under arbete…

2023-2024 så kommer vi att totalrenovera ”Vita Ladan”. Det är en omfattande arbete med ny tak och rumslighet. Tills vidare håller vi stäng. Väl mötts 2024!