Österlen

Det milda klimatet i Skåne är en bidragande orsak till dess naturliga skönhet. Sandstränder och sanddyner täcker stora delar av Skånes kustlinje. Klimatet är också bra för jordbruk. Från det bördiga sädesfälten som ger råvaran till bränneriet i Åhus, där den världsberömda, Absolut vodkan framställs, till fruktträdgårdarna runt staden Kivik, där man odlar äpplen fyllda av smak.

Skånes landskap pryds av forntida stenkonstruktioner, så kallade mekanistiska monument som Ales stenar som består av 59 resta stenblock placerade i en skeppsform. Detta plus allt annat är tecken på att människan känt sig hemma här i tusentals år.