Välkomna!

Hello. We are happy to welcome you to our world. [This blog is in Swedish]

Som så ofta vet vi inte hur mycket man hinner uppdatera denna site men jag hoppas kunna delge visa tankar och bilder om det pågående arbete med renovering och vår kurser. Väl mötts!